Vaaliohjelmamme

Vaaliohjelmamme nojaa kahdeksaan kokonaisuuteen, joista jokainen on tärkeä.

Kokoomuksen Kouvolan Kunnallisjärjestö ry Kuntavaaliohjelma 2021

Kouvola – yhteinen kotimme

Avoimuus – Yhteistyö – Oikeudenmukaisuus

Velaton Kouvola – Talous kuntoon

Velaton Kouvola on Kokoomuksen tavoite. Emme voi elää yli varojemme. Kustannukset täytyy ottaa hallintaan ja huono kierre katkaistava. Taloudenhoidon pitää täyttää tasapainoisen talouden kriteerit, jotta emme joudu tinkimään koulutuksesta, vanhustenhoidosta ja koko terveydenhuollosta.

Kouvola takaisin kasvu-uralle

Tarvitsemme ratkaisuhakuisia päättäjiä. Päättäjiä, jotka haluavat olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Tarvitsemme uusia ajatuksia ja ratkaisumalleja, innovatiivisuutta ja toimia vanhasta eroon pääsemiseksi.

Palveluverkkoa pitää uudistaa saadaksemme veronkorotusten kierteen katkaistua ja henkilöstöön kohdistuvat jatkuvat yt:t ja lomautukset loppumaan. Veronkorotuksiin ei Kouvolalla ole enää varaa – mieluummin ruutia päätöksentekoon.

Tulos tai ulos – Kymsote puntariin

Kymsoten seurantaa pitää terävöittää ja päätöksentekoa jämäköittää. Hallitustyöskentelyyn pitää löytää osaamista ja resursseja, vähemmän politiikkaa.

Kokoomuksen mielestä isännän äänen täytyy näkyä ja kuulua Kymsoten päätöksenteossa. Ratamosta kaikki hyöty heti irti ja palveluverkko kuntoon. Velttoilu nyt päätöksenteossa maksaa meille monikertaisesti tulevaisuudessa.

Kouluverkko vihdoin kuntoon

Kouluverkosta on jo liian monta erilaista päätöstä. Työrauha kouluilla on turvattava pysymällä tehdyissä päätöksissä. Valkealan kirkonkylän uuden koulurakennuksen rakennustyöt on saatava pikavauhdilla käyntiin. Emme tarvitse enää yhtään päätöstä, joilla väistötilojen käyttö Valkealassa pitkittyy.

Toisen asteen koulutuspolkuja on levennettävä ja tarjottava mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin jo 2. asteen opintojen aikana. Korkeakouluyhteistyötä on tiivistettävä ja pyrittävä korkeakoulupaikkojen lisäämiseen omalla paikkakunnalla.

Lähiliikuntapaikat

Laadukkaat ja helposti saavutettavat lähiliikuntapaikat ovat Kokoomukselle kunnia-asia. Palveluverkkoa tiivistämällä voimme panostaa laatuun, saavutettavuuteen ja monipuolisuuteen. Laaja kaupunkimme tarvitsee laajan kaupungin liikuntapalvelut.

Kouvola elää rautateistä ja logistiikasta

Kouvolan on vahvistettava asemaansa raidelogistiikan Suomen suurimpana keskittymänä. Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

Kouvola on Suomen maantie- ja rautatielogistiikan kasvava keskus. Hanke on kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron hanke. Mukana ovat Kouvolan kaupungin lisäksi Viestintävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö.

Itärata yhdistää puoli Suomea

Itärata on Kouvolan edunvalvonnan ehdoton kärkihanke. Itäradan vaikutusalueella on 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa, eli lähes miljoona ihmistä. Kouvolalle pääkaupunkiseudun saavutettavuuden nopeutuminen on tärkeää, koska se kasvattaa työssäkäyntialuettamme ja lisää työmarkkinoiden joustavuutta. Etätöiden lisääntyminen antaa Kouvolalle mahdollisuuden kääntää muuttotappion muuttovoitoksi.

Politiikka pois kaupungin omistamien yhtiöiden omistajaohjauksesta

Omistajaohjauksessa yhtiöiden suuntaan tulee pitäytyä konserniohjeessa. Kaikenlainen politikointi haittaa yhtiöiden toimintaa ja siksi siitä on tehtävä loppu heti. Kaupungin ja kuntalaisten etu on tärkeämpää, kuin yksittäisten kavereiden eteenpäin pönkittäminen. Tämän politikoinnin hinta maksatetaan aina kuntalaisilla.

Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle

Luottamus pitää saada takaisin päätöksentekoon. Kouvolassa ei ole varaa hukata yhtään vuotta epäasiallisen käytöksen tai kyräilyn aiheuttamiin ongelmiin. Ei enää selvityksiä ja politikointia, vaan selkeitä ratkaisuja ongelmiin ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Koronan hoidossa otettava huomioon heikommassa asemassa olevat

COVID – epidemia on jyllännyt maailmalla ja meillä nyt runsaan vuoden verran. Taudin tilanne muuttuu koko ajan ja siitä on löytynyt useita erilaisia variantteja. Tautiin on kehitetty rokote, jolla se uskotaan saatavan kuriin.

Järkevä turvaväli, hyvä käsihygienia ja maskin käyttö ovat siis edelleen muistettavia asioita keskinäisessä kanssakäymisessä. Turvataan ikäihmisten ja muuten heikommassa asemassa olevien asema noudattamalla annettuja ohjeita. Turvallinen tulevaisuus ja arki kuuluu meille kaikille!

Kaikki mukaan talkoisiin

Kokoomus liputtaa valoisamman Kouvolan tulevaisuuden puolesta ja olemme valmiita vaikeisiinkin ratkaisuihin asian puolesta. Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä kunnossa oleva talous ovat tulevaisuuden Kouvolan hyvinvoinnin perusta.

Lähde mukaan talkoisiin – kaikkia meitä tarvitaan juuri nyt.

Kokoomus – sydän on oikealla