Tutustu ehdokkaaseen!

Jutta Janita Hartikainen
Numeroni aluevaaleissa: 50
TtT tutkijatohtori
Olen äiti (4v tyttö ja 6v poika), vaikuttaja ja sote-alan moniosaaja. Tunnen sote-kentän niin hoitotyön, opetuksen, johtamisen, tutkimuksen, päätöksenteon kuin asiakkaankin näkökulmasta. Kuten myös koulutukseni, työkokemukseni, vapaaehtoistoimintani kuin omaisena olemisen näkökulmista. Tällä hetkellä toimin Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina, tutkien digitalisaation vaikutusta sote-palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Omaan laajat verkostot niin maakuntatasolla, kuin valtakunnan tasolla. Erityisen tärkeitä minulle ovat ihmisoikeudet. Sote- ja pelastuspalveluiden täytyy olla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa, kaikissa olosuhteissa. Tärkeätä on myös sote-palveluiden kustannusvaikuttavuus, eli se, miten eurot saadaan riittämään mahdollisimman hyvin eri palveluihin siten, että kaikista heikoimmassa asemassa olevien palveluista ei karsita. Lähipalvelut pitää taata, samoin hoitoon pääsy kohtuullisessa ajassa, unohtamatta digipalveluiden ja lähipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
https://www.facebook.com/Juttahoitaa

Aluevaalien tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys kotimaassa

12.1.-18.1.

Vaalipäivä

23.1.