Nostojamme aluevaaliohjelmasta

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon. Palveluita uudistettava hyödyntämällä nykyistä vahvemmin tietoa, teknologiaa ja tekoälyä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on oltava tulevaisuudessa nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin. Paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä.

Hyvinvointialueita rakennettaessa pelastuspalveluiden asema tulee olla vahva, eivätkä ne voi jäädä sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. Pelastustoimen toimintavalmius ja avun saanti varmistetaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, jotta niitä riittää kaikille tarvitseville. Palveluntuottajien välinen terve kilpailu on keino parantaa laatua ja kustannustehokkuutta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomalaisten verotusta ei voi kiristää.

Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisten tulee jaksaa ja viihtyä työssään. Laadukkaasti tuotettujen palveluiden edellytys on hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö. Johtamisen on perustuttava viimeisimpään tietoon ja alan asiantuntijuuteen.